TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG TÔI
CHỌN PHÒNG CỦA BẠN
ĐẶT PHÒNG
Superior City View
2,800,000 VND
GIÁ CHỈ TỪ 1,400,000++
Phòng
Đêm
ĐẶT PHÒNG
Studio Deluxe
3,400,000 VND
GIÁ CHỈ TỪ 1,700,000++
Phòng
Đêm
ĐẶT PHÒNG
Two Bedroom Deluxe
4,400,000 VND
GIÁ CHỈ TỪ 2,200,000++
Phòng
Đêm
ĐẶT PHÒNG
Three Bedroom Deluxe Suites
6,950,000 VND
GIÁ CHỈ TỪ 3,475,000++
Phòng
Đêm
Đăng ký nhận ưu đãi/Book Now

Chương trình sẽ kết thúc sau

 • Ngày
 • Giờ
 • Phút
 • Giây
 • Địa chỉ: Bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Ghé thăm chúng tôi tại
  Hotline: +84 235 220 8888
  Email: enquiry.hoian@the-ascott.com
  TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG TÔI
  CHỌN PHÒNG CỦA BẠN
  Superior City View
  2,800,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,400,000++
  Phòng Đêm
  Studio Deluxe
  3,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,700,000++
  Phòng Đêm
  Two Bedroom Deluxe
  4,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 2,200,000++
  Phòng Đêm
  Three Bedroom Deluxe Suites
  6,950,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 3,475,000++
  Phòng Đêm
  Đăng ký nhận ưu đãi/Book Now
  KHÁM PHÁ PHONG CÁCH SỐNG TẠI CITADINES PEARL HOI AN
  Địa chỉ: Bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Ghé thăm chúng tôi tại
  Hotline: +84 235 220 8888
  Email: enquiry.hoian@the-ascott.com
  TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG TÔI
  CHỌN PHÒNG CỦA BẠN
  Superior City View
  2,800,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,400,000++
  Phòng Đêm
  Studio Deluxe
  3,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,700,000++
  Phòng Đêm
  Two Bedroom Deluxe
  4,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 2,200,000++
  Phòng Đêm
  Three Bedroom Deluxe Suites
  6,950,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 3,475,000++
  Phòng Đêm
  Đăng ký nhận ưu đãi/Book Now
  KHÁM PHÁ PHONG CÁCH SỐNG TẠI CITADINES PEARL HOI AN
  Ghé thăm chúng tôi tại
  Địa chỉ: Bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Hotline: +84 235 220 8888
  Email: enquiry.hoian@the-ascott.com
  CHỌN PHÒNG CỦA BẠN
  Superior City View
  2,800,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,400,000++
  Phòng Đêm
  Studio Deluxe
  3,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,700,000++
  Phòng Đêm
  Two Bedroom Deluxe
  4,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 2,200,000++
  Phòng Đêm
  Three Bedroom Deluxe Suites
  6,950,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 3,475,000++
  Phòng Đêm
  TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG TÔI
  Đăng ký nhận ưu đãi/Book Now
  KHÁM PHÁ PHONG CÁCH SỐNG TẠI CITADINES PEARL HOI AN
  Ghé thăm chúng tôi tại
  Hotline: +84 235 220 8888
  Địa chỉ: Bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Email: enquiry.hoian@the-ascott.com
  TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG TÔI
  CHỌN PHÒNG CỦA BẠN
  Superior City View
  2,800,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,400,000++
  Phòng Đêm
  Studio Deluxe
  3,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,700,000++
  Phòng Đêm
  Two Bedroom Deluxe
  4,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 2,200,000++
  Phòng Đêm
  Three Bedroom Deluxe Suites
  6,950,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 3,475,000++
  Phòng Đêm
  Đăng ký nhận ưu đãi/Book Now
  KHÁM PHÁ PHONG CÁCH SỐNG TẠI CITADINES PEARL HOI AN
  Ghé thăm chúng tôi tại
  Địa chỉ: Bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Hotline: +84 235 220 8888
  Email: enquiry.hoian@the-ascott.com
  TIỆN ÍCH CỦA CHÚNG TÔI
  CHỌN PHÒNG CỦA BẠN
  Superior City View
  2,800,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,400,000++
  Phòng Đêm
  Studio Deluxe
  3,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 1,700,000++
  Phòng Đêm
  Two Bedroom Deluxe
  4,400,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 2,200,000++
  Phòng Đêm
  Three Bedroom Deluxe Suites
  6,950,000 VND
  GIÁ CHỈ TỪ 3,475,000++
  Phòng Đêm
  Đăng ký nhận ưu đãi/Book Now
  KHÁM PHÁ PHONG CÁCH SỐNG TẠI CITADINES PEARL HOI AN
  Ghé thăm chúng tôi tại
  Địa chỉ: Bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Hotline: +84 235 220 8888
  Email: enquiry.hoian@the-ascott.com